Zmäkčovacie filtre

 

Zmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP-KAB

 • zariadenie určené pre úpravu pitnej vody zmäkčovaním, v cene je programovateľná plne elektronická programovacia a riadiaca jednotka typu WSCI (riadenie podľa času alebo objemu), miešací by-pass, kompaktná nádrž na soľ, do ktorej je integrovaná fľaša so živicou a kryt.
 • Túto typovú radu je možno použiť i pre zmäkčovanie vody určenej pre plnenie vykurovacích systémov
Obj. kód      
IVA.705.DK IVAR.DEVAP-KAB Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody 005 *AG* 1
IVA.710.DK IVAR.DEVAP-KAB Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody 010 *AG* 1
IVA.715.DK IVAR.DEVAP-KAB Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody 015 *AG* 1
IVA.720.DK IVAR.DEVAP-KAB Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody 020 *AG* 1
IVA.725.DK IVAR.DEVAP-KAB Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody 025 *AG* 1
IVA.730.DK IVAR.DEVAP-KAB Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody 030 *AG* 1
 
 

Zmakčovací filter pre úpravu tvrdosti vody vo vykurovacích systémoch IVAR.DEIN-KAB

 

 • zariadenie určené pre úpravu vody zmäkčovaním, skladá sa z riadiacej hlavy elektronickej, sklolaminátovej tlakovej fľaše s katexovou živicou a nádobou na solankový roztok s plavákovým uzáverom.
 • zmäkčovací filter je nutné pripojiť na kanalizačný odpad, aby sa zachytené ionty vápnika a horčíka dali vypustiť
 • táto typová rada je vhodná i pre doplňovanie zmäkčenej vody do teplovodných vykurovacích systémov
 • pre regeneráciu náplne sa používa GEL.SOĽ CS (čistá tabletovaná soľ), kód 410.600.44CS
  • IVAR.DEIN-KAB 007 - elektronická riadiaca hlava
  • IVAR.DEIN-KAB 014 - elektronická riadiaca hlava

Obj. kód      
IVA.407.DI IVAR.DEIN-KAB Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody v topných systémech 007-elektronická řidicí hlava *AG* 1
IVA.414.DI IVAR.DEIN-KAB Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody v topných systémech 014-elektronická řidicí hlava *AG* 1
 
 

Zmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP

 • zariadenie určené pre úpravu pitnej vody zmäkčovaním, v cene je programovateľná plne elektronická programovacia a riadiaca jednotka typu WSCI (riadenie podľa času alebo objemu), miešací by-pass a nádrž na soľ so solankovým vedením
 • túto typovú radu je možno použiť i pre zmäkčovanie vody určenej pre plnenie vykurovacích systémov.

Obj. kód      
IVA.803.DV IVAR.DEVAP Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody - 30 1
IVA.804.DV IVAR.DEVAP Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody - 45 1
IVA.807.DV IVAR.DEVAP Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody - 75 1
IVA.811.DV IVAR.DEVAP Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody - 110 1
IVA.814.DV IVAR.DEVAP Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody - 140 1
IVA.820.DV IVAR.DEVAP Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody - 200 1
IVA.832.DV IVAR.DEVAP Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody - 320 1
IVA.850.DV IVAR.DEVAP Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody - 500 1
 

 

Zmekčovací filter pre úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP DUPLEX

 • zariadenie určené pre úpravu pitnej vody zmäkčovaním, v cene je programovateľná plne elektronická programovacia a riadiaca jednotka typu WSCI (riadenie podľa času alebo objemu), miešací by-pass a nádrž na soľ so solankovým vedením
 • túto typovú radu je možno použiť i pre zmäkčovanie vody určenej pre plnenie vykurovacích systémov.

Obj. kód      
IVA.803.DV-DUPLEX IVAR.DEVAP DUPLEX Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody - 30 1
IVA.804.DV-DUPLEX IVAR.DEVAP DUPLEX Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody - 45 1
IVA.807.DV-DUPLEX IVAR.DEVAP DUPLEX Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody - 75 1
IVA.811.DV-DUPLEX IVAR.DEVAP DUPLEX Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody - 110 1
IVA.814.DV-DUPLEX IVAR.DEVAP DUPLEX Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody - 140 1
IVA.820.DV-DUPLEX IVAR.DEVAP DUPLEX Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody - 200 1
IVA.832.DV-DUPLEX IVAR.DEVAP DUPLEX Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody - 320 1
IVA.850.DV-DUPLEX IVAR.DEVAP DUPLEX Změkčovací filtr pro úpravu tvrdosti vody - 500 1
 

Regeneračná sol' pre zmäkčovače GEL.SUL C.S

 • tabletovaná špeciálne prekryštalizovaná soľ s veľmi vysokou čistotou vhodná pre regeneráciu náplne zmäkčovacích zariadení, špec. hmotnosť 1,16 kg/dm3

 

 

 

Obj. kód      
410.600.44CS GEL.SUL C.S Regenerační sůl pro změkčovače - 25kg 1
 

Tester tvrdosti vody IVAR.T3002-1

 • kolorimetrický test tvrdosti vody vo francúzskych stupňoch (°f = 0,1 mmol/l) cca. pre 200 meraní zmäkčenej vody

 

 

 

 

Obj. kód      
AV202SET IVAR.T3002-1 Tester tvrdosti vody - 350 kapek + nádobka 1
AV202N IVAR.T3002-1 Tester tvrdosti vody - 350 kapek 1